Όροι χρήσης

Το eperaiosis.gr  είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος που παρέχει ενημέρωση κοινωνικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διαφήμισης. Αντιπροσωπεύει την διαδικτυακή εικόνα μιας υπάρχουσας επιχείρησης – γραφείο       ’’e-Περαιώσις’’ που εδρεύει στην Αμαλιάδα Ηλείας Πύρρωνος 14 και ασχολείται με διοικητικές υπηρεσίες.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ πλήρως εναρμονισμένοι με ΓΚΠΔ 2016/679

 1. Το eperaiosis.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 3. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 4. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.
 5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 6. Η χρήση των υπηρεσιών του γραφείου όπως και του eperaiosis.gr απευθύνετε σε άτομα ηλικίας 18 και άνω

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, υπόκειται στους όρους το άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ 2016/679 και της παρούσας ανάρτησης στην επίσημη Ιστοσελίδα του e-Περαίωσις 

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανάρτησης. Σε κάθε περίπτωση το e-Περαίωσις  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

To e-Περαίωσις συλλέγει προσωπικά στοιχεία των πελατών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά ή και με φυσικό τρόπο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο e-Περαίωσις  είναι τα στοιχεία που παραδίδει ο χρήστης – πελάτης, ηλεκτρονικά ή με φυσικό τρόπο ( στο γραφείο) οικειοθελώς όπως οι:

 • Κωδικοί εισόδου σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα κρατική η ιδιωτική (πχ. ΑΑΔE, ΟΑΕΔ, e-mail κ.τ.λ.)
 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατέρα και μητέρας
 • Αριθμός Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
 • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
 • Αριθμοί τηλεφώνου και κινητών
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Φυσικά έγγραφα πάντα σε φωτοαντίγραφα όπως πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ταυτότητες και ότι άλλο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ορθή συμπλήρωση αίτησης κατ’εντολή του πελάτη

Ηλεκτρονικά (δηλαδή μέσα από το eperaiosis.gr) o χρήστης μπορεί να αποστείλει e-mail στο γραφείο ή να κάνει εγγραφή σε φόρμα ώστε να του αποστέλλονται ενημερωτικά e-mail ή sms.

Με φυσικό τρόπο (δηλαδή με επίσκεψη στο γραφείο) ο πελάτης μπορεί να κάνει εγγραφή ώστε να του αποστέλλονται ενημερωτικά e-mail ή sms.

Η χρήση όλων των παραπάνω στοιχείων γίνετε κατά την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του πελάτη και μόνο, αλλά και σε ιδικές περιπτώσεις απουσίας του (λόγο ανωτέρας βίας) και μετά από έγκριση του πελάτη, θα γίνει χρήση των παραπάνω στοιχείων για την διεκπεραίωση και μόνο της εργασίας που έχει αναθέσει ο πελάτης στο γραφείο.

Το e-Περαίωσις σε καμία περίπτωση δεν ενεργεί ως μεσάζων και οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη – εντολοδόχο περιορίζονται στην διεκπεραίωση της εργασίας που θέλει να κάνει και επί της ουσίας του παρέχουμε συμβουλευτική υπηρεσία βοηθώντας τον ως προς τη διεκπεραίωση της

Το e-Περαίωσις  δε πρόκειται να διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών του σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το e-Περαίωσις  δεν είναι υπεύθυνο και δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων του πελάτη από αμέλεια του προσωπικού, λάθος ή όποια άλλη διαρροή προκύψει από μη-ηλεκτρονικό μέσω ή και ηλεκτρονικό μέσω όπως hacking

Το eperaiosis.gr χρησιμοποιεί διαγνωστικά εργαλεία της Google όπως είναι το analytics, το adsense και wordpress για να υπάρχει μία εικόνα της επισκεψιμότητας στο site. Oι πληροφορίες που συλλέγονται είναι για αποκλειστική χρήση του γραφείου e-Περαίωσις και μόνο, αυτές είναι:

Από το analytics συλλέγεται:

 1. Τα κλικ στο eperaiosis.gr
 2. Τα κλικ ανά σελίδα θέασης στο eperaiosis.gr
 3. Η περιοχή που έγινε το κλικ
 4. Το είδος του λειτουργικού συστήματος
 5. Το είδος της συσκευής
 6. Το είδος του φυλλομετρητή

Από το wordpress συλλέγεται:

 1. Τα κλικ στο eperaiosis.gr
 2. Η περιοχή θέασης

Από το adsense συλλέγονται:

Τα σύνολα των κλικ στις διαφημίσεις της Google οι οποίες εμφανίζονται στο e-peraiosis.gr και υπόκεινται σε όρους χρήσης της Google

Περιορισμός Ευθύνης

Το e-Περαιωσις , υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία από διαρροή προσωπικών δεδομένων υποστεί ο πελάτης των υπηρεσιών του γραφείου βάση των επιλογών που θα κάνει ως προς την εργασία που θα υποδείξει στο γραφείο γνωρίζοντας τους παρόντες όρους. Επίσης, το e-Περαιωσις  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Το e-Περαιωσις , διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών που παρέχει, όπως και την τιμολόγηση αυτόν χωρίς προειδοποίηση.

Το e-Περαιωσις, δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές οι οποίες απορρέουν με οποιοδήποτε τρόπο από τη χρήση της ιστοσελίδας ή από ανακρίβειες και μη έγκυρες πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και/ή από ζημιές που προκύπτουν λόγω προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας.

Έγγραφα ξεχασμένα στο γραφείο (όπως αποδείξεις αποστολής φακέλων ΑΣΕΠ, φωτοαντίγραφα κ.τ.λ.) με την παρέλευση έξι (6) μηνών καταστρέφονται χωρίς καμιά ευθύνη από το γραφείο.

Στο eperaiosis.gr χρησιμοποιείτε χώρος διαφημίσεων από την Google σε μορφή banner όπου δεν έχει καμιά ευθύνη το eperaiosis.gr  και συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης και υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google : http://www.google.com/privacy_ads.html

Η χρήση των υπηρεσιών του γραφείου και του e-peraiosis.gr συνεπάγεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης

Ενημερωτικό Δελτίο e-Περαίωσις

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα άρθρα μας για θέσεις εργασίας

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.