Η Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την πρόσληψη 100 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.Επικοινωνία: 210 3375124, 210-3375096, 210 3375543

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 4, 2021