Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει

 την πρόσληψη 104 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνού, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/09/2019-20/09/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
210 3689058, 210 3689145

Please follow and like us:

  • Share