Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη 12

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία:
Τετάρτη, Ιούλιος 29, 2020
Επικοινωνία:
26233 60768