Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

 ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα σύμφωνα με την προκήρυξη που ακολουθεί και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, όπου αναγράφεται.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 08/05/2020 έως 18/05/2020.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
2610 276143, 275070, 241266

Please follow and like us:

  • Share