Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών ΄΄ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”΄ ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης.Επικοινωνία: 2610 635184

Προκήρυξη