Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” ανακοινώνει την πρόσληψη 16

ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

4 ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης
1 ΔΕ Μάγειρας
11 ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης

Καταληκτική ημερομηνία:

Δευτέρα, Νοέμβριος 11, 2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Τηλέφωνο:
213 2013124