Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/02/2021-08/03/2021Επικοινωνία: 26220 23820

Προκήρυξη