Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/09/2021-27/09/2021Επικοινωνία: 26233 60772

Προκήρυξη