Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14 έως 20 Απριλίου 2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Επικοινωνία: 26240 22529Προκήρυξη