Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει

την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Οικονομικού
1 ΠΕ Διοικητικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/04/2019-15/04/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
2613 613690

Please follow and like us:

  • Share