Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη

2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος
1 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου

Καταληκτική ημερομηνία:
Τετάρτη, Οκτώβριος 9, 2019
Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
26233 60768

Please follow and like us:

  • Share