Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

για την περιοχή της Πάτρας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/08/2019-19/08/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
2610 368113

Please follow and like us:

  • Share