Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 20

 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/08/2019-14/08/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

26610 48310, 26610 48120
Please follow and like us:

  • Share