Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής

Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

16 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
1 ΔΕ Μάγειρας
3 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/09/2019-18/09/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
210 2832500

Please follow and like us:

  • Share