Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Συγκεκριμένα:

2 άτομα για την Περιοχή Μολάων Λακωνίας

7 άτομα για τον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά

13 άτομα για την Αρχαία ΣπάρτηΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 11/02/2021 έως 17/02/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Επικοινωνία: 27310 25363, 27310 28503