Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,Επικοινωνία: 26213 62611

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 25, 2021Προκήρυξη