Η Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός Δήμου Άργους-Μυκηνών

ανακοινώνε την ρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
1 ΔΕ Οδηγός Τροχοφόρου Οχήματος
1 ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/02/2019-25/02/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
27513 60063

Please follow and like us:

  • Share