Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων

 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έως 13/09/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 16-06-2020
2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (εσωτερικών χώρων) για 2 μήνες
Καταληκτική ημερομηνία: 22-06-2020
Επικοινωνία:

26223 60525, 26223 60523