Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

“Οι Άγιοι Ανάργυροι” ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία:

Δευτέρα, Δεκέμβριος 2, 2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 3501523