Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με

 33 άτομα, έως 31/07/2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/02/2019-08/02/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
213 2007186. 213 2007155. 213 2007153, 213 2007189

Please follow and like us:

  • Share