Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την

πρόσληψη 36 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωυικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών και όχι πέραn της 31/12/2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/08/2019-19/08/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
210 9225114, 210 9238724 εσωτ. 208-9

Please follow and like us:

  • Share