Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ανακοινώνει

την πρόσληψη 4 ατόμων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/06/2020-24/06/2020
Επικοινωνία:
2613 613437, 2613 613430, 2613 613106