Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

 προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική με εξειδίκευση ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/02/2019-27/02/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Please follow and like us:

  • Share