Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Οικονομικού
1 ΠΕ Πολιτικός μηχανικός
3 ΥΕ Λιθοξόοι- Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 6-04-2021 έως 12-04-2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Επικοινωνία: 26240 22529

Προκήρυξη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Οικονομικού
1 ΠΕ Πολιτικός μηχανικός
3 ΥΕ Λιθοξόοι- Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 6-04-2021 έως 12-04-2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία:
26240 22529
Προκήρυξη