Δημοσιεύθηκε ολόκληρη η προκήρυξη για 775 μόνιμες θέσεις και προσλήψεις στα νοσοκομεία.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη αρχίζει στις 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.Οι ειδικότητες για την προκήρυξη 5Κ2023 είναι οι εξής: 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 1. ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων 
 2. ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
 3. ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
 4. ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 5. ΔΕ Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών
 6. ΔΕ Οδηγών
 7. ΔΕ Πληροφορικής 
 8. ΔΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 9. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
 10. ΔΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΔΕ Μαγείρων 
 11. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Δομικών Έργων 
 12. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 13. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 14. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Θερμαστών
 15. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανολόγων**(ΙΔΟΧ)
 16. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
 17. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ξυλουργών 
 18. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνικών Ιατρικών Αερίων
 19. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου
 20. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Υδραυλικών 
 21. ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ψυκτικών
 22. ΔΕ Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων 
 23. ΔΕ Τηλεφωνητών
 24. ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

 1. ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
 2. ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών 
 3. ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Τραυματιοφόρεων
 4. ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων
 5. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 
 6. ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΥΕ Τραπεζοκόμων
 7. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ΕΙΔ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας