Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την

πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 04/05/2020 έως 13/05/2020.

Αναλυτικά στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 04/05/2020 έως 13/05/2020.

Αναλυτικά στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Τηλέφωνο:

27210 22534

Please follow and like us:

  • Share