Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6

ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/02/2019-08/02/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

27410 31619

Please follow and like us:

  • Share