Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ Βιολόγοι

ΠΕ Εγκληματολογίας

ΠΕ Ιατροί

ΠΕ Ψυχίατροι

ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΠΕ Κοινωνιολόγοι

ΠΕ Σωφρονιστικής Διοίκησης

ΠΕ Χημικοί

ΠΕ Ψυχολόγοι

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΤΕ Ηλεκτρονικοί

ΤΕ Νοσηλευτές

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Πληροφορικής

ΔΕ Αρτεργάτες

ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΥΕ Νεκροτόμοι

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • ΠΕ Βιολόγοι
 • ΠΕ Εγκληματολογίας
 • ΠΕ Ιατροί
 • ΠΕ Ψυχίατροι
 • ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΠΕ Κοινωνιολόγοι
 • ΠΕ Σωφρονιστικής Διοίκησης
 • ΠΕ Χημικοί
 • ΠΕ Ψυχολόγοι
 • ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί
 • ΤΕ Νοσηλευτές
 • ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΔΕ Αρτεργάτες
 • ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΥΕ Νεκροτόμοι