Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για
την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών
σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022 -2023» του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης», που εδρεύει στο
Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας