Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό” ανακοινώνει

την πρόσληψη 80 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/11/2019-02/12/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο:
213 2061358, 213 2061360