Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 90 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.Επικοινωνία: 2610 997606, 2610 969076Προκήρυξη