Ξεκινούν από σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την πρόσληψη μόνιμων στο Μετρό, από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στη «Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Ξεκινούν από σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την πρόσληψη μόνιμων στο Μετρό, από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στη «Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Η εν λόγω προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 10 συνολικά θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% στο Μετρό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους, αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της ΣΤΑΣΥ, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, οπότε και λήγει η προθεσμία.

Οι ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις:

  • ΠΕ Επόπτης Διακίνησης και Καταμέτρησης Κομίστρου (1 θέση)
  • ΠΕ Λογιστής (1 θέση)
  • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις)
  • ΠΕ Υπάλληλος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (1 θέση)Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 2 θέσεις:

  • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (1 θέση)
  • ΤΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 3 θέσεις:

  • ΔΕ Καταμετρητής Κομίστρου (1 θέση)
  • ΔΕ Υπάλληλος Διαχείρισης Προστίμων (1 θέση)
  • ΔΕ Υπάλληλος Προμηθειών (1 θέση)

Δείτε  την προκήρυξη.