1.3Κ/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΔΕ
2.8Κ/2017: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ
3.8K/2021: Έκδοση προκήρυξης
4.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προέδρου Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου
5.6Ε/2021: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο
6.6Κ/2018: Συμπληρωματικός Πίνακας Καλουμένων σε Αθλητικές Δοκιμασίες
7.6Κ/2018: Οδηγίες για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών 9 & 10 Οκτωβρίου
8.Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας