Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2021-30/06/2021

Προκήρυξη