Σύντομα θα ανακοινωθεί η πρώτη μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο χώρο της Υγείας για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στα νοσοκομεία όλης της χώρας με απολυτήριο γυμνασίου και λυκείου.
Πρόκειται για προκήρυξη 775 μόνιμων θέσεων, κατηγοριών ΔΕ – ΥΕ. 

Η προκήρυξη αναμένεται να ονομάζεται 5Κ/2023 και να σταλεί το Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι μόνιμες θέσεις θα αφορούν υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Με την αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο και την έκδοση της προκήρυξης αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία για να προσληφθούν οι επιτυχόντες.

Αντίθετα στην κατηγορία ΔΕ η προϋπηρεσία πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης.

Οι ειδικότητες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικότητες οι οποίες αναμένεται να καλύψουν 800 άτομα υγειονομικού προσωπικού, έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
 • Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευαστών)
 • Κλάδος ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευαστών)
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολογίας
 • Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών)
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής
 • Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων)
 • Κλάδος ΔΕ Ορθοπτιστών
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 • Κλάδος ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
 • Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων,
 • Κλάδος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • Κλάδος ΔΕ Επιμελητών Ασθενών,
 • Κλάδος ΔΕ Παρασκευαστών,
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων,
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων,
 • Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών,
 • Κλάδος ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Νοσοκόμων

Βοηθών Θαλάμου

Μεταφορέων Ασθενών

Νεκροτόμων – Σαβανωτών- Αποτεφρωτών

Τραυματιοφορέων

Φυλάκων Ασθενών