Στο παραδοσιακό καφενείο εκτός από τους καφέδες, τώρα θα βρείτε και
[…]