Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη 40 ατόμων στην Ηλεία

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων (έως 60ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 […]

By |14 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

301 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την πρόσληψη 301 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

[…]

By |14 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

ΑΣΕΠ: 144 άτομα Τακτικού Προσωπικού στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 144 θέσεις στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ως εξής:

59 θέσεις Πανεπιστημιακού Εκπαίδευσης32 θέσεις […]

By |13 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

ΑΣΕΠ 6Κ/2021: 115 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

[…]

By |12 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

Εστίαση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ

Την Παρασκευή ανοίγουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ.

Aνάσα αναμένεται να προσφέρει στον κλάδο της εστίασης, η ενίσχυση […]

By |12 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

ΑΣΕΠ: 5Κ/2021 Μόνιμες θέσεις σε φορείς του δημοσίου

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας […]

By |12 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

40 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Ο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με […]

By |8 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (144) θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στα ΚΕΠ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων […]

By |4 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

6K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, (115) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείου Οικονομικών

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαπέντε […]

By |4 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

4Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (76) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 20/22.4.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και […]

By |4 Μαΐου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τη Δημόσια Πρόσκληση 5/2021 καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους κατασκηνωτικών επιχειρήσεων […]

By |26 Απριλίου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση […]

By |24 Απριλίου, 2021|Θέσεις εργασίας|0 Comments