Α/ΑΔελτίο Τύπου – Ανακοίνωση
1.2Κ/2023: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
2.8Κ/2020: Πλήρωση θέσεων (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) από επιλαχόντες
3.4K/2022: Πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΤΕ
4.2ΓΕ/2023: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης & απορριπτέων
5.2Κ/2019: Έκδοση νέων οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ
6.1ΓΕ/2023: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης
7.3Κ/2023: Έκδοση προκήρυξης
8.7Κ/2019: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων από επιλαχόντες TΕ
9.2Κ/2023: Έκδοση προκήρυξης
10.2Ε/2019: Έκδοση τελικών προσωρινών πινάκων (Κωδ. Θέσης 10001)
11.1Κ/2018: ‘Εκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ (Επιλαχόντες 1ΕΚ/2018)
12.7Κ/2021: Εκ νέου πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΠΕ
13.3Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσεων 10010, 10011, 10012, 10013, 10014)
14.11Κ/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων από επιλαχόντες ΤΕ θέση 502
15.2K/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΥΕ
16.3Κ/2020: Εκ νέου πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών ΤΕ, ΔΕ
17.3Κ/2023: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο
18.5E/2020: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΚΘ 10006 10008
19.10Κ/2022: Πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ