Δυο νέα προγράμματα τρέχουν αυτήν τη στιγμή οπού επιδοτούν ανέργους με ποσό ως και 14.800€

Πρόκειται για προγράμματα στοχευμένα που δίνουν άμεσα ρευστότητα για την ίδρυση της  επιχείρησης σας.  

Το ένα πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους που είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα και την διέκοψαν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει πολύ όσους δεν έχουν πρόσβαση σε δανειοδότηση ή δεν έχουν ιδία κεφάλαια.

Οι προϋποθέσεις για να είναι η αίτηση σου επιλέξιμη είναι:

  • Να έχεις διακόψει την επιχειρηματική σου δραστηριότητα το διάστημα 2012-2020.
  • Να έχεις έτοιμό ένα εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο  business plan  για την επένδυση.
  • Να είσαι  εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Οι παραπάνω είναι οι βασικές προϋποθέσεις.

Η διαδικασία που ακολουθείται, είναι να καταρτιστεί ένα business plan και με τα στοιχεία σας, υποβάλλεται την αίτηση, στην ειδική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί κεφάλαιο κίνησης και κάλυψη παγίων δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρουμε, δαπάνες ενοικίου, δαπάνες μισθολογικού κόστους για τουλάχιστον ένα έτος, δαπάνες εξοπλισμού, δαπάνες προώθησης και διαφήμισης, καθώς και όσες δαπάνες αφορούν τεκμηριωμένα την λειτουργία της επιχείρησης.Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά νέους από 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες.  

Οι καλύψεις και εδώ δεν διαφοροποιούνται και οι  προϋποθέσεις παραμένουν ίδιες όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα. Η διαφορά τους είναι μόνο στον τρόπο υποβολής της αίτησης, όπου γίνεται μέσα από το Myependyseis του υπουργείου Ανάπτυξης.

Πηγη