Αναλαμβάνουμε για εσάς τη συγκέντρωση βιογραφικών, καθώς και τη συνέντευξη των υποψήφιων εργαζόμενων, ώστε να σας προωθήσουμε τους κατάλληλους και σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια σας