Άνοιξε στις 10.00 η πλατφόρμα για το επίδομα των 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ στους εποχικά εργαζομένους σε τουρισμό – επισιτισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης.

Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου μπορείτε να λάβετε έκτακτη μηνιαία αποζημίωση.Την αποζημίωση δικαιούστε όσοι:

  1. απασχοληθήκατε κατά το 2019 με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις το 2020
  2. λάβατε τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή η τακτική επιδότηση ανεργίας σας επιμηκύνθηκε κατά 1 μήνα για το παραπάνω χρονικό διάστημα
  3. δεν λάβατε, δεν λαμβάνετε και δεν θα λάβετε τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2021
  4. δεν λάβατε, δεν λαμβάνετε και δεν θα λάβετε το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
  5. όσοι δεν λάβατε, δεν λαμβάνετε και δεν θα λάβετε την αποζημίωση ειδικού σκοπού από άλλη αιτία για το πρώτο δίμηνο του έτους. δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) ή από άλλη αιτία, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνατε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ  για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις αιτήσεις