Το γραφείο μας αναλαμβάνει να στείλει εκ μέρους των επιχειρήσεων ή
και μεμονωμένων ατόμων, μαζικά μηνύματα, με σκοπό να ενημερωθεί
το κοινό για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή και για ενημέρωση του κοινού
Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες