Έγγραφα που συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης στο Κτηματολόγιο

1. Απλό Αντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το Δικαίωμα σε Ακίνητο (π.χ Συμβόλαιο, Δικαστική Απόφαση)
2. Απλό Αντίγραφο του τίτλου μεταγραφής
3. Απλό Αντίγραφο της ταυτότητας
4. Απλό αντίγραφο εντύπου που αποδεικνύει το ΑΦΜ ( π.χ Ε9, Εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ)
5. Τοπογραφικό Διάγραμμα εφόσον αναφέρεται στο συμβόλαιο

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε Ειδικές Περιπτώσεις

Χρησικτησίας – Κληρονομίας με Διαθήκη – Κληρονομίας χωρίς Διαθήκη

1) ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Π.Χ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ, Ε9, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ, ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ, ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ

2) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


Πλήρης επιμέλεια του φακέλου σας

Γραφείο e-Περαίωσις

Αμαλιάδα, Πύρρωνος 14

Τηλ. Επικοινωνίας: 2622 400687
Please follow and like us:

  • Share