Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων έτους
2019 από τον ΟΑΕΔ . Συγκεκριμένα, τα επιδόματα θα προπληρωθούν ως εξής:
 Από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 θα αρχίσει να καταβάλλεται το Δώρο
Χριστουγέννων 2019 στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.
 Επίσης, από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 θα ξεκινήσουν να
προπληρώνονται τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως
ανέργων καθώς και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένων. Η καταβολή θα γίνει από τις 9 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και
τις 6 Ιανουαρίου 2020.
Οι πιστώσεις των επιδομάτων θα γίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων. Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά
επιδοτουμένων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων, καθώς και των μακροχρονίως ανέργων (μέσα στα
χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί) εξακολουθεί να ισχύει.