Υπηρεσίες

Αιτήσεις ΑΣΕΠ (από 25€  *μέχρι 20 θέσεις)

Δημιουργία Μητρώου στον ΑΣΕΠ (από 10€ *μέχρι 5 εργοδότες)

Εύρεση αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ- ΟΑΕΔ-ΣΟΧ (10€ *προκαταβάλεται)

Αίτηση για σύνταξη (από 50€)

Αίτηση στο Κτηματολόγιο από (20€ ανά δικαίωμα *χειρόγραφα, δεν τα καταθέτουμε στο γραφείο κτηματογράφησης) και (30€ ανά δικαίωμα *ηλεκτρονικά)

Ανανέωση κάρτας ανεργίας (2€)

Αιτήσεις για προγράμματα ΟΑΕΔ (από 15€)

Σύνταξη βιογραφικών (25€, Μέχρι 2 σελίδες συν 10€/σελίδα)

Αγορές από e-shop (10€)

Ηλεκτρονική εγγραφή φοιτητών (10€)

Δημιουργία e-mail (5€)

Αποστολή email – εκτυπώσεις ΕΦΚΑ (3€)

Αίτηση ΚΕΑ (20€ *ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα)

Συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων (5€)

Ασφαλιστικό βιογραφικό (5€)

Ασφαλιστική ικανότητα (5€)

Γενικά Αιτήσεις (από 20€)

Επίδομα θέρμανσης (15€)

Α 21 – Οικογενειακό επίδομα (20€)

Ειδικά εποχικά επιδόματα (15€)

Αίτηση για επίδομα ενοικίου/σίτισης/ηλεκτρικού ρεύματος (20€)

Πληρωμές ΔΕΚΟ (1,10€ *με ΦΠΑ)

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ (15€)

Ασφαλιστική ενημερότητα (20€)

Εγγραφή/ επανεγγραφή ΟΑΕΕ (50€)

Διαγραφή ΟΑΕΕ (50€)

Χορήγηση βεβαίωσης Γεννήσεως (5€)

Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (5€)

Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (5€)

Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (5€)

Εκτύπωση δασικού χάρτη και ορθοφωτογραφία (10€)

Τέλη κυκλοφορίας (5€)

e-παράβολο (5€)

Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού (10€)

Εκτύπωση ειδοποίησης πληρωμής στην εφορία (5€)

e-Έντυπα (5€)

Αναζήτηση εγγράφων στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του κράτους (10€)

Αναζήτηση και εκτύπωση ΦΕΚ (10€/αναζήτηση + 0,20ευρώ/σελίδα)

*Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Εκδηλώσεις

Δημιουργία εκδηλώσεων (συλλόγων, επιχ/σεων) (κατόπιν συνεννόησης)
Διοργανώσεις γάμων-βαπτίσεων (κατόπιν συνεννόησης)

Προετοιμασία εισηγήσεων – παρουσιάσεων – πτυχιακών (10€/σελίδα)

Έρευνα αγοράς (κατόπιν συννενόησης)

Νέα Υπηρεσία Του Γραφείου μας

1.Υπηρεσίες κατοίκων εξυπηρέτησης, πιο συγκεκριμένα παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας λίστα εργασιών που θα μας υποδείξετε (τράπεζες, ΔΕΚΟ, αγορές, supermarket κλπ.) και σε ελάχιστο χρόνο διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις με παράδοση κατ’ οίκον. (επιβάρυνση 15€/εργασία)
2. Όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ εξοφλούνται στο γραφείο μας.