Υπηρεσίες

Αιτήσεις ΑΣΕΠ (25€)

Ανανέωση κάρτας ανεργίας (2€)

Αιτήσεις για προγράμματα ΟΑΕΔ (από 15€)

Σύνταξη βιογραφικών (25€, Μέχρι 2 σελίδες συν 10€/σελίδα)

Αγορές από e-shop (10€)

Ηλεκτρονική εγγραφή φοιτητών (10€)

Αποστολή email – εκτυπώσεις ΕΦΚΑ (3€)

Αίτηση ΚΕΑ (από 10€)

Συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων (5€)

Ασφαλιστικό βιογραφικό (5€)

Ασφαλιστική ικανότητα (5€)

Αιτήσεις (10€)

Επίδομα θέρμανσης (10€)

Α 21 – Οικογενειακό επίδομα (15€)

Ειδικά εποχικά επιδόματα (15€)

Αίτηση για επίδομα ενοικίου/σίτισης/ηλεκτρικού ρεύματος (10€)

Πληρωμές ΔΕΚΟ (1,10€)

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ (10€)

Ασφαλιστική ενημερότητα (20€)

Εγγραφή/ επανεγγραφή ΟΑΕΕ (50€)

Διαγραφή ΟΑΕΕ (50€)

Χορήγηση βεβαίωσης Γεννήσεως (3€)

Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (3€)

Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (3€)

Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (3€)

Εκτύπωση δασικού χάρτη και ορθοφωτογραφία (10€)

Τέλη κυκλοφορίας (3€)

e-παράβολο (3€)

Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού (10€)

Εκτύπωση ειδοποίησης πληρωμής στην εφορία (3€)

e-Έντυπα (5€)

Αναζήτηση εγγράφων στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του κράτους (10€)

Αναζήτηση και εκτύπωση ΦΕΚ (10€/αναζήτηση + 0,20ευρώ/σελίδα)

Οχημάτα

Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής

Άρση Ακινησίας
Έκδοση νέας άδειας
Επανέκδοση Άδειας Κυκλοφορίας
Μεταβίβαση Λόγω Κληρονομιάς
Μεταβίβαση Λόγω Λύσεως Εταιρίας
Κόστος 30€ για ΙΧ και 50€ για επαγγελματικά οχήματα

Τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε είναι

Εξουσιοδότηση
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας Παραμονής
Άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ
Πινακίδες κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ
Όλα Τα Παραπάνω Με Κωδικούς TAXISNET

Εκδηλώσεις

Δημιουργία εκδηλώσεων (συλλόγων, επιχ/σεων) (κατόπιν συνεννόησης)
Διοργανώσεις γάμων-βαπτίσεων (κατόπιν συνεννόησης)

Προετοιμασία εισηγήσεων – παρουσιάσεων – πτυχιακών (5€/σελίδα)

Έρευνα αγοράς (κατόπιν συννενόησης)

Νέα Υπηρεσία Του Γραφείου μας

1.Υπηρεσίες κατοίκων εξυπηρέτησης, πιο συγκεκριμένα παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας λίστα εργασιών που θα μας υποδείξετε (τράπεζες, ΔΕΚΟ, αγορές, supermarket κλπ.) και σε ελάχιστο χρόνο διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις με παράδοση κατ’ οίκον. (επιβάρυνση 15€/εργασία)
2. Όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ εξοφλούνται στο γραφείο μας.