ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-03/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δ. Πηνειού.https://dimos-pineiou.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%95-%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97-6%CE%9C%CE%92%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%91-%CE%9B%CE%A8%CE%A7-1.pdf