Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση 8 μηνώνΕπικοινωνία: 2621362611

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%97%CE%9D%CE%A917-%CE%9F%CE%9E1?inline=true