Με 3 προκηρύξεις προσλαμβάνει προσωπικό ο Δήμος Πύργου

Δείτε παρακάτω τις προκηρύξεις

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9B5%CE%A917-%CE%A93%CE%9A?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A7%CE%9F%CE%A917-%CE%A0%CE%93%CE%97?inline=true

https://career.duth.gr/portal/?q=node/105508#.YDUzX9gzbIU

Η προθεσμία υποβολής μέχρι τις 25/2