Υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως

Απαλλάσσει πλήρως τον επιχειρηματία από την ενασχόληση και διεκπεραίωση εκτελεστικών εργασιών.

Είναι κανονικός γραμματέας, εκτός της επιχείρησης και παρέχει υπηρεσίες από απόσταση.

Υπηρεσίες

Μεταφορά κλήσης σε δικό μας τηλεφωνικό αριθμό
Κλείσιμο,ενημέρωση και διαχείριση ραντεβού
Καθάρισμα και επικαιροποίηση πελατολογίου
Υπηρεσίες fax και e-mail
Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Διαχείριση social media
Διαχείριση ιστοσελίδας, Blog και e-shop
Αποστολή newsletters
Δακτυλογράφηση και σύνταξη κειμένων, προσφορών
Προετοιμασία παρουσιάσεων, εισηγήσεων (powerpoint)
Λήψεις Παραγγελιών
Διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων

Η τηλεγραμματεία απευθύνεται

Σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι

Δε διαθέτουν στο χώρο τους εξοπλισμό για γραμματεία
Δε διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο ή δεν έχουν το απαιτούμενο κεφάλαιο για κάτι τέτοιο
Η κίνηση στο γραφείο τους δεν είναι σταθερή
Χρειάζονται σταθερό ωράριο γραμματειακής εξυπηρέτησης
Επιθυμούν γραμματειακή υποστήριξη, περιορίζοντας το λειτουργικό κόστος που συνεπάγεται η ύπαρξη υπαλλήλου
Χρειάζονται συμπληρωματική γραμματεία, στην ήδη υπάρχουσα
Θέλουν να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο αντικείμενο της εργασίας τους

Οφέλη

Μείωση Χρόνου και άμεση μείωση Κόστους
Μείωση δαπανών εξοπλισμού και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
Διευρυμένο ωράριο γραμματειακής κάλυψης
Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

Παρέχουμε πλήρες πακέτο κάλυψης, αλλά και μεμονωμένες υπηρεσίες